AVO FINANCE

Een financieel gezond bedrijf

Financieel advies voor het MKB

Kan ik op korte termijn investeren en welke invloed heeft dat op mijn liquiditeitspositie? Hoe kan ik mijn in- en verkoopstromen beter op elkaar afstemmen? Welke projecten zijn rendabel en welke vereisen een efficiëntieslag?

Een gezonde organisatie die gericht is op groei kijkt liever naar de toekomst dan naar de status quo. Ieder bedrijf dat wil groeien moet naar de toekomst kijken en daarbij is financiële registratie (boekhouden) niet voldoende. Je wilt vooruit, plannen maken voor de toekomst.

Daarom biedt een parttime financieel directeur jou niet alleen inzicht in de huidige financiële gezondheid van je bedrijf, maar maken we financiële prognoses, bekijken we waar kansen liggen voor proces optimalisatie en bewaken we in- en verkoopstromen. Zo laten we finance, operations en development binnen jouw organisatie samenwerken als een geoliede machine. De belangrijkste uitkomst hiervan is inzicht. Inzicht in resultaat, liquiditeit en investeringskracht -met een positief financieel resultaat tot gevolg.

Ons financieel advies bestaat uit:

Meer weten?

Hoe we financieel inzicht realiseren


We verzorgen een compleet budgetmodel
Om juiste budgetten te kunnen maken zijn niet alleen de feitelijke cijfers van belang. Veel meer van belang is wat de doelstellingen van de onderneming zijn, welke investeringen (materiaal, personeel) nodig zijn en wat de impact daarvan is. Al deze facetten worden in een budgetmodel doorgerekend, zowel naar resultaat als naar cashflow.

> Bekijk voorbeeld.

We beoordelen maandelijks de resultaten
Elke onderneming is dynamisch en zal nooit een jaar lang hetzelfde zijn. Dit heeft zijn weerslag op de resultaten. Door maandelijkse beoordeling van de resultaten en het bijstellen van de verwachtingen is er ook maandelijks inzicht in hoe de onderneming zich de komende 12 tot 18 maanden financieel zal gaan ontwikkelen.

> Bekijk voorbeeld.

We zorgen dat je in één blik op de hoogte bent
Samen met de ondernemer wordt bepaald welke informatie (KPI’s) van belang is om de onderneming goed aan te kunnen sturen en welke inzichten gewenst zijn. AVO Controlling zorgt dat deze informatie uit de systemen van de onderneming worden samengevoegd in een overzichtelijk dashboard.

> Bekijk voorbeeld.

We koppelen data voor een up-to-date systeem
> Bekijk voorbeeld.
We koppelen financiële, commerciële en operationele kennis aan cijfers
Het verhaal achter de cijfers is in feite waar het om gaat. Waarom zijn de resultaten zoals ze getoond worden, hoe zijn deze tot stand gekomen en welke verbeterpunten zijn van toepassing. Door gedetailleerd in te zoomen op de resultaten wordt deze informatie verkregen en als wezenlijk onderdeel aan de rapportages gekoppeld.

> Bekijk voorbeeld.

‘Grip op onze financiën’

‘Door ons overzichtelijke dashboard hebben wij maandelijks een duidelijk inzicht in onze huidige en toekomstige liquiditeitsstromen.’

Leo Kool, directeur

‘Inzicht omzet en verkoopkosten per webshop’

AVO Controlling verzorgt maandelijks duidelijke en betrouwbare opbrengst- en (verkoop)kostenoverzichten per webshop, welke bij ons van cruciaal belang zijn voor onze bedrijfsvoering.

Leo Kool, directeur

Financiële Prognoses

Maandelijkse (bijgestelde) forecast van omzet, resultaten en cashflow.

Bekijk voorbeeld

f

Financiële Budgettering

Jaarlijks begroting van omzet, kosten en resultaten.

Bekijk voorbeeld

i

Financiële Rapportages

Zowel standaard (balans en winst- en verliesrekening) als bedrijfsspecifieke rapportages en dashboards.

Bekijk voorbeeld

Neem contact opAVO Controlling

KVK nummer: 27255332

BTW nummer: NL099289921B01

085 303 81 69